Toán Lớp 11: Số hạng không chưa x trong khai triển ($x^{2}$ – $\frac{1}{2}$) ² là ?

Question

Toán Lớp 11: Số hạng không chưa x trong khai triển ($x^{2}$ – $\frac{1}{2}$) ² là ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tháng 2022-03-14T12:26:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. =(x^2)^2 – 2x^2 x 1/2 + (1/2)^2

    = x^4 – x^2 +1/4

     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )