Toán Lớp 11: phương trình 3 căn 2 ( sin x + cos x ) + 2sin 2x + 4 = 0

Question

Toán Lớp 11: phương trình 3 căn 2 ( sin x + cos x ) + 2sin 2x + 4 = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 3 tháng 2022-11-23T17:45:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Đặt
  Phương trình đã cho trở thành
  32t+2( $t^{2}$ 1)+4=02$t^{2}$ +32t+2=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Đặt :  (t = sin x + cos x;left( { – sqrt 2  le t le sqrt 2 } right) Rightarrow {left( {sin x + cos x} right)^2} = {t^2} Rightarrow sin2x = {t^2} – 1.)
  Phương trình đã cho trở thành (3sqrt 2 ,t + 2left( {{t^2} – 1} right) + 4 = 0 Leftrightarrow 2{t^2} + 3sqrt 2 ,t + 2 = 0.)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )