Toán Lớp 11: Phương trình 2cos x-√2=0 có tất cả các nghiện là

Question

Toán Lớp 11: Phương trình 2cos x-√2=0 có tất cả các nghiện là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 6 tháng 2022-06-20T15:27:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2\cos x-\sqrt{2}=0$\\$ ⇔\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos(\frac{pi}{4})$\\$ <=> x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\text{ hoặc }x=-\frac{\pi}{4}+k2\pi \ \ \ \ (k in ZZ)$\\$ \text{Vậy có 2 nghiệm}

 2. $2cosx-\sqrt[]{2}=0$
  $⇔cosx=\dfrac{\sqrt[]{2}}{2}=cos\bigg(\dfrac{\pi}{4}\bigg)$
  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\x=-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\end{array} \right.\) $(k∈Z)$
  Vậy phương trình có hai họ nghiệm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )