Toán Lớp 11: Nghiệm của phương trình sinx + Căn3 cos x = -2 là bao nhiêu ?

Question

Toán Lớp 11: Nghiệm của phương trình sinx + Căn3 cos x = -2 là bao nhiêu ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tuần 2022-04-14T01:31:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  x={7π}/6+k2π\ (k\in Z)

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   \qquad sinx+\sqrt{3}cosx=-2

  <=>\sqrt{3}/2 .cosx+1/2 sinx=-2/2

  <=>cos \ π/6 . cosx  + sin\ π/6 . sinx=-1

  <=>cos(x-π/6)=-1

  <=>x-π/6=π+k2π\ (k\in ZZ)

  <=>x={7π}/6+k2π\ (k\in ZZ)

  Vậy phương trình có họ nghiệm:

  x={7π}/6+k2π\ (k\in Z)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )