Toán Lớp 11: Mọi người giúp em với ,em cần gấp ,em cảm ơn mọi người Trong mặt phẳng toạ độ ???????????? cho điểm ????(−2; 3) và đường thẳng ????: ???? + ???? − 2

Question

Toán Lớp 11: Mọi người giúp em với ,em cần gấp ,em cảm ơn mọi người
Trong mặt phẳng toạ độ ???????????? cho điểm ????(−2; 3) và đường thẳng ????: ???? + ???? − 2 = 0.
Tìm ảnh của ???? và ???? qua phép dời hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến
????⃗ (????; −????) và phép quay tâm ???? góc quay 180°., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-21T02:28:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Trong mặt phẳng toạ độ ???????????? cho điểm ????(−2; 3) và đường thẳng ????: ???? + ???? − 2 = 0. Tìm ảnh của ???? và ???? qua phép dời hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến ????⃗ (????; −????) và phép quay tâm ???? góc quay 180°.
     

  2. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Mọi người giúp em với ,em cần gấp ,em cảm ơn mọi người Trong mặt phẳng toạ độ ???????????? cho điểm ????(−2; 3) và đường thẳng ????: ???? + ???? − 2 = 0. Tìm ảnh của ???? và ???? qua phép dời hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến ????⃗ (????; −????) và phép quay tâm ???? góc quay 180°.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )