Toán Lớp 11: Mình đang cần gấp ạ Giải phương trình: 2sin2x-5cosx+1=0

Question

Toán Lớp 11: Mình đang cần gấp ạ
Giải phương trình:
2sin2x-5cosx+1=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 5 ngày 2022-06-17T06:21:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2sin²x – 5cosx + 1 = 0 
  2(1 – cos²x) – 5 cos x + 1 = 0 
  2 – 2 cos²x – 5 cos x + 1 = 0 
  -2 cos²x – 5 cos x + 3 = 0 
  2 cos²x + 5 cos x – 3 = 0 
  đặt t = cos x ( – 1≤ t ≤ 1 )
  => 2t²+ 5t – 3 = 0
  => t= $\frac{1}{2}$ ( nhận)
  t= -3 loại
  => cos x = $\frac{1}{2}$ 
  => x = ±$\frac{π}{3}$ + k2π

 2. Giải đáp:

  +- pi/3 + k2pi

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  2sin^2 x – 5cosx + 1 = 0 
  2(1 – cos^2 x) – 5 cos x + 1 = 0 
  2 – 2 cos^2 x – 5 cos x + 1 = 0 
  -2 cos^2 x – 5 cos x + 3 = 0 
  2 cos^2 x + 5 cos x – 3 = 0 
  đặt t = cos x ( – 1 <= t <= 1 )
  => 2t^2 + 5t – 3 = 0
  => t= 1/2 ( nhận)
  t= -3 loại
  => cos x = 1/2
  => x = +- pi/3 + k2pi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )