Toán Lớp 11: Mình đang cần gấp ạ Có 7 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 7 mỗi tấm bìa ghi một số. Rút ngẫu nhiên 3 tấm bìa . Tính xác suất của biến cố

Question

Toán Lớp 11: Mình đang cần gấp ạ
Có 7 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 7 mỗi tấm bìa ghi một số. Rút ngẫu
nhiên 3 tấm bìa . Tính xác suất của biến cố “ Tổng các số trên 3 tấm bìa bằng 13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tuần 2022-06-07T05:19:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Rút ngẫu nhiên 3 tấm bìa nên :
  n($\Omega$) = $C^{3}_{7}$ = $\frac{7!}{3!(7 – 3)!}$ = 35
  Gọi A là biến cố “Tổng các số trên 3 tấm bìa bằng 13”
  → A = {157; 247; 256; 643}
  Xác suất của A là:
  P(A) = $\frac{n(A)}{n(\Omega)}$ = $\frac{4}{35}$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )