Toán Lớp 11: Hai đường thẳng d và d’ vuông góc nhau có bao nhiêu phép quay? Nếu có thì đó là những phép nào?

Question

Toán Lớp 11: Hai đường thẳng d và d’ vuông góc nhau có bao nhiêu phép quay? Nếu có thì đó là những phép nào?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 tháng 2022-06-07T09:17:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    Gọi $d\cap d’=A$
    Vì $d\perp d’$
    $\to$Có $2$ phép quay là: $Q_{(A, 90^o)}$ và $Q_{(A, -90^o)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )