Toán Lớp 11: Giúp mình câu này với. $C^{2}$ $_{n}$ – 2$A^{n – 3} $$_{n – 1}$ +n$^{2}$ – 5 = 0

Question

Toán Lớp 11: Giúp mình câu này với.
$C^{2}$ $_{n}$ – 2$A^{n – 3} $$_{n – 1}$ +n$^{2}$ – 5 = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 8 tháng 2022-04-19T23:31:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $n=2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sửa đề:
  $C_n^2 – 2C_{n-1}^{n-3} + n^2 – 5 =0\qquad (n\geqslant 2;n\in\Bbb N)$
  \(\begin{array}{l}
  \Leftrightarrow \dfrac{n!}{2!(n-2)!} – 2\cdot \dfrac{(n-1)!}{2!(n-3)!} + n^2 – 5 =0\\
  \Leftrightarrow \dfrac{n(n-1)}{2} – (n-1)(n-2) + n^2 -5 =0\\
  \Leftrightarrow n^2 + 5n -14 =0\\
  \Leftrightarrow (n+7)(n-2) = 0\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}n = -7\quad\ (l)\\n= 2\qquad (n)\end{array}\right.\\
  \text{Vậy}\ n = 2
  \end{array}\)

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-11-giup-minh-cau-nay-voi-c-2-n-2-a-n-3-n-1-n-2-5-0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )