Toán Lớp 11: Giúp mình câu này với ạ Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 15 em học khá môn Toán,16 em học khá môn Văn. 1)Tính xác suất để chọn

Question

Toán Lớp 11: Giúp mình câu này với ạ
Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 15 em học khá môn Toán,16 em học khá môn Văn.
1)Tính xác suất để chọn được 2 em học khá cả 2 môn .
2) Tính xác suất để chọn được 3 em học khá môn Toán nhưng không khá môn Văn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tuần 2022-06-15T19:01:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l} 1) & \dfrac{1}{20} \\ 2) & \dfrac{21}{575} \end{array}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Chọn ngẫu nhiên 2 em bất kì trong lớp có $C^{2}_{25}=300$ cách chọn
  Suy ra số phần tử của không gian mẫu là n(\Omega)=300
  Gọi A là biến cố “Chọn được 2 em học khá cả 2 môn”
  Áp dụng sơ đồ Ven ta có:
  + Số học sinh khá Văn là: (1)+(3)=16
  + Số học sinh khá Toán là: (2)+(3)=15
  + Số học sinh của lớp là: (1)+(2)+(3)=25
  Suy ra số học sinh khá cả 2 môn là:
  (3)=16+15-25=6
  Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là:
  $n(A)=C^{2}_{6}=15$
  Vậy P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{15}{300}=\frac{1}{20}
  2) Số học sinh khá Toán nhưng không khá Văn là:
  (2)=15-6=9
  Gọi B là biến cố “Chọn được 3 em học khá môn Toán nhưng không khá môn Văn”
  Số phần tử của không gian mẫu là:
  $n(\Omega’)=C^{3}_{25}=2300$
  Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là:
  $n(B)=C^{3}_{9}=84$
  Vậy $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega’)}=\dfrac{84}{2300}=\dfrac{21}{575}$

  toan-lop-11-giup-minh-cau-nay-voi-a-mot-lop-hoc-co-25-hoc-sinh-trong-do-co-15-em-hoc-kha-mon-toa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )