Toán Lớp 11: Giúp mik vs . Tìm m để phương trình : Cos ²x + 3sinx +2m -1 =0 có nghiệm

Question

Toán Lớp 11: Giúp mik vs .
Tìm m để phương trình :
Cos ²x + 3sinx +2m -1 =0 có nghiệm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tháng 2022-12-19T04:54:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\begin{array}{l} {\cos ^2}x + 3\sin x + 2m – 1 = 0\\  \Leftrightarrow \left( {1 – {{\sin }^2}x} \right) + 3\sin x + 2m – 1 = 0\\  \Leftrightarrow  – {\sin ^2}x + 3\sin x + 2m = 0\\  \Leftrightarrow {\sin ^2}x – 3\sin x = 2m \end{array}$  
    Vì $-1\le \sin x\le 1$ nên ta vẽ đồ thị hàm số của đồ thị $x^2-3x$ trong khoảng $[-1;1]$. Để phương trình có nghiệm thì đường thẳng $y=2m$ cắt đồ thị trên trong khoảng đó nên từ đồ thị ta có:
    $-2\le 2m\le 4\Rightarrow -1\le m\le 2$

    toan-lop-11-giup-mik-vs-tim-m-de-phuong-trinh-cos-3sin-2m-1-0-co-nghiem

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )