Toán Lớp 11: Giúp em với ạ ???????????? Em đang cần gấp lắm ạ ???????? E cảm ơn trc Cm 6^2n-1+8^2n-1 chia hết cho 14

Question

Toán Lớp 11: Giúp em với ạ ????????????
Em đang cần gấp lắm ạ ????????
E cảm ơn trc
Cm
6^2n-1+8^2n-1 chia hết cho 14, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 3 tháng 2022-11-23T22:10:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $\begin{array}{l} {a^n} + {b^n}\left( {n = 2k + 1,k \in \mathbb Z} \right)\\  = \left( {a + b} \right)\left( {{a^{n – 1}} + {a^{n – 2}}b + {a^{n – 3}}{b^2} + … + {b^{n – 1}}} \right)\\ \text{Áp dụng}:{6^{2n – 1}} + {8^{2n – 1}}\\  = \left( {6 + 8} \right).A = 14A \vdots 14\left( {do\,2n – 1\,\text{lẻ}} \right)\\  \Rightarrow {6^{2n – 1}} + {8^{2n – 1}} \vdots 14 \end{array}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )