Toán Lớp 11: Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc xác cân đối và đồng chất. Xác suất để sau 2 lần gieo kết quả như nhau?

Question

Toán Lớp 11: Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc xác cân đối và đồng chất. Xác suất để sau 2 lần gieo kết quả như nhau?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-12-21T00:34:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.            giải  
  Không gian mẫu: 36
  Số biến cố thỏa mãn: (11), (22), (33), (44), (55), (66) tổng cộng 6 biến cố
  Xác suất:P=$\dfrac{6}{36}$ = $\dfrac{1}{6}$  

 2. Giải đáp:
  $P=\dfrac16$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số phần tử không gian mẫu:
  $n(\Omega)= 36$
  Gọi $A$ là biến cố: “Hai lần gieo kết quả như nhau”
  $\Rightarrow n(A)= 6$
  Xác suất cần tìm là:
  $P(A)= \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{6}{36}=\dfrac16$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )