Toán Lớp 11: Gieo hai con súc sắc tính xác suất để số chấm không bé hơn 10?

Question

Toán Lớp 11: Gieo hai con súc sắc tính xác suất để số chấm không bé hơn 10?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 6 tháng 2022-06-11T05:39:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   1/6

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   không gian mẫu là 6.6=36

  gọi A”2 con súc sắc không bé hơn 10″

  n(A)= (4;6); (6;4); (5;5); (5;6); (6;5); (6;6)

  ⇒ P(A)=6/36 = 1/6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )