Toán Lớp 11: giải pt sau cos^2 (3x) =3/4 cos2x-3cosx=4cos^2(x/2)

Question

Toán Lớp 11: giải pt sau
cos^2 (3x) =3/4
cos2x-3cosx=4cos^2(x/2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tháng 2022-12-22T07:45:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-11-giai-pt-sau-cos-2-3-3-4-cos2-3cos-4cos-2-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )