Toán Lớp 11: Giải phương trình cot 3x – cot x + 2 = 0

Question

Toán Lớp 11: Giải phương trình cot 3x – cot x + 2 = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-20T04:07:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:

    toan-lop-11-giai-phuong-trinh-cot-3-cot-2-0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )