Toán Lớp 11: Giải giúp mình hệ pt này x+y=2 84x/1050×100+(106×y/2)/1050×100=12,27

Question

Toán Lớp 11: Giải giúp mình hệ pt này
x+y=2
84x/1050×100+(106×y/2)/1050×100=12,27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tháng 2022-12-21T13:56:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ảnh nhé
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-11-giai-giup-minh-he-pt-nay-y-2-84-1050-100-106-y-2-1050-100-12-27

 2. Kết quả
  toan-lop-11-giai-giup-minh-he-pt-nay-y-2-84-1050-100-106-y-2-1050-100-12-27

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )