Toán Lớp 11: Giải các pt sau: a,(cos x-1)(2cosx-1)/sinx =1-sin 2x +2cos ²x b, cos (2x+ π/3)+ √3 cosx -sin x-3=0

Question

Toán Lớp 11: Giải các pt sau:
a,(cos x-1)(2cosx-1)/sinx =1-sin 2x +2cos ²x
b, cos (2x+ π/3)+ √3 cosx -sin x-3=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-12-21T06:26:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   a, x= arccos 3 -π/2+k2π hoặc x=-arccos 3 -π/2+k2π
  b, x=π/2+k2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-11-giai-cac-pt-sau-a-cos-1-2cos-1-sin-1-sin-2-2cos-b-cos-2-3-3-cos-sin-3-0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )