Toán Lớp 11: Điều kiện của tham số m để phương trình √2sinx+(2m+1)cosx=√3có nghiệm là

Question

Toán Lớp 11: Điều kiện của tham số m để phương trình √2sinx+(2m+1)cosx=√3có nghiệm là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 8 tháng 2022-04-19T13:34:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \sqrt{2}sin\ x+(2m+1)cos\ x=\sqrt{3}
  Để PT có nghiệm khi:
  a^2+b^2 \ge c^2
  ⇔ (\sqrt{2})^2 + (2m+1)^2 \ge (\sqrt{3})^2
  ⇔ 4m^2+4m+1+2-3 \ge 0
  ⇔ 4m^2+4m \ge 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}m \ge 0\\m \le -1\end{array} \right.\) 
  Vậy m \in (\infty;-1] ∪ [0;+\infty) thì PT có nghiệm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )