Toán Lớp 11: d: 2x+y+3 Tìm ảnh d’ qua phép quay O góc 90 độ

Question

Toán Lớp 11: d: 2x+y+3
Tìm ảnh d’ qua phép quay O góc 90 độ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tuần 2022-06-18T05:40:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{-1.5}=1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $d: 2x+y+3=0\to (d)\cap Ox = A(-\dfrac32,0), (d)\cap Oy=B(0,-3)$
  Gọi $A’, B’$ là ảnh của $A, B$ qua phép quay tâm $O$ góc quay $90^o$
  $\to A'( 0,-1.5), B'(3,0)$
  $\to A’, B’\in (d’)$
  $\to$Phương trình $(d’)$ là:
  $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{-1.5}=1$

 2. $(d):2x+y+3=0$
  $Q_{(O;90^o)}(d)=(d’)→(d’)⊥(d)$
  $→(d’):x-2y+c=0$
  Gọi $M'(x’;y’)∈(d’)$
  $M(0;-3)∈(d)$
  $Q_{(O;90^o)}(M)=(M’)$
  $→\begin{cases}x’=-y\\y’=-x\end{cases}$
  $⇔\begin{cases}x’=3\\y’=0\end{cases}$
  $→M'(3;0)$
  $M'(3;0)∈(d’)→3-2.0+c=0$
  $⇔c=-3$
  $→(d’):x-2y-3=0$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )