Toán Lớp 11: Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau. Nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng 1/3 của bình phươn

Question

Toán Lớp 11: Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau. Nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng 1/3 của bình phương số quả còn lại ở rổ thứ nhất. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 39 phút 2022-05-01T10:19:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  Gọi số quýt ban đầu ở mỗi rổ là x (quả)

  Muốn lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở mỗi rổ lúc đầu phải nhiều hơn 30 quả hay x > 30.

  Khi đó rổ thứ nhất còn x – 30 quả; rổ thứ hai có x + 30 quả.

  Vì số quả ở rổ thứ hai bằng 1/3 bình phương số quả còn lại ở rổ thứ nhất nên ta có phương trình:

  Giải phương trình (1):

  Vì x > 30 nên x = 45 thỏa mãn.

  Vậy ban đầu mỗi rổ có 45 quả cam.

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bước 1: Lập phương trình:

  + Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

  + Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

  + Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lương.

  Bước 2: Giải phương trình

  Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi kết

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )