Toán Lớp 11: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau đồng thời: Phải có mặt chữ số 5 (ĐS : 1848)

Question

Toán Lớp 11: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau đồng thời: Phải có mặt chữ số 5 (ĐS : 1848), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T07:55:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $1848.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cần lập dạng $\overline{abcd} (0 \le a,b,c,d \le 9, a \ne 0, a,b,c,d \in \mathbb{N})$
  Chọn $3$ trong $9$ chữ số còn lại(trừ $5$) cùng với số $5$ hoán vị vào các vị trí $a,b,c,d$, số số lập được: $C_9^3.4!$
  $a=0,$ chọn $2$ trong $8$ chữ số còn lại(trừ $0,5$)cùng với số $5$ hoán vị vào các vị trí $b,c,d$, số số lập được: $C_8^2.3!$
  Số số có 4 chữ số khác nhau lập được và có chữ số $5: C_9^3.4!-C_8^2.3!=1848.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )