Toán Lớp 11: Có bao nhiêu chữ số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau dạng abcde sao cho b+d= 2c

Question

Toán Lớp 11: Có bao nhiêu chữ số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau dạng abcde sao cho b+d= 2c, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 20 phút 2022-06-11T22:05:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  b và d cùng tính chẵn lẻ nên b,d thuộc {0,2,4,6,8} hoặc (1,3,5,7,9} và một cặp b,d thì ta sẽ luôn có một c tương ứng (c khác 0)
  Xét TH1: e=0
  Số cách chọn và sắp xếp b,d:
  b,d  cùng chẵn: 4A2
  b,d cùng lẻ: 5A2
  Số cách chọn a 9-3=6
  Vậy với TH e=0 ta được: 6.(5A2+4A2) số
  Xét TH2: e khác 0
  +b hoặc d bằng 0: ta có 8 cách chọn và sắp xếp b,d
  Số cách chọn a: 9-2=7
  Số cách chọn e: 10-4=6
  +b,d khác 0:
  số cách chọn và sắp xếp b,d: 5A2+4A2
  số cách chọn a: 9-3=6
  số cách chọn e: 9-4=5
  Vậy với TH e khác 0 ta được: 8.7.6 + 6.5.(5A2+4A2)
  Vậy số các số tự nhiên thỏa mãn là: 1488 số
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )