Toán Lớp 11: Có bao nhiêu cách chọn 1 bạn nam và 1 bạn nữ từ một lớp có 15 nam và 20nữ để tham gia Đại hội Đoàn trường

Question

Toán Lớp 11: Có bao nhiêu cách chọn 1 bạn nam và 1 bạn nữ từ một lớp có 15 nam và 20nữ để tham gia Đại hội Đoàn trường, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 4 ngày 2022-06-18T19:24:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Đáp án là chọn 1 nam 1 nữ là 15C1 x20C1 =300 cách nha bạn

  2. Giải đáp:
     300 cách
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Số\ cách\ chọn\ 1\ bạn\ nam\ từ\ 15\ bạn\ nam\ là:\ C_{15}^{1} =15( cách)\\ Số\ cách\ chọn\ 1\ bạn\ nữ\ từ\ 20\ bạn\ nữ\ là:\ C_{20}^{1} =20( cách)\\ \Leftrightarrow Số\ cách\ chọn\ 1\ bạn\ nam\ và\ 1\ bạn\ nữ\ từ\ 15\ nam\ và\ 20\ nữ\ là:\\ 15.20=300( cách) \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )