Toán Lớp 11: Có 7 học sinh được xếp vào dãy ghế gồm 7 cái ghế được xếp thành hàng ngang có bao nhiêu cách xếp A 2×7 cách B 7 cách C 190 cách D 1120

Question

Toán Lớp 11: Có 7 học sinh được xếp vào dãy ghế gồm 7 cái ghế được xếp thành hàng ngang có bao nhiêu cách xếp
A 2×7 cách
B 7 cách
C 190 cách
D 1120 cách, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 3 tuần 2022-06-11T17:43:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Có 7 học sinh được xếp vào dãy ghế gồm 7 cái ghế được xếp thành hàng ngang có B 7 cách xếp vì:

    – Nếu xáo trộn lên thì tối đa chỉ được 7 lần khác nhau.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )