Toán Lớp 11: có 6 quyển sách toán ,5 quyển hóa ,3 quyển lí .hỏi có bn cách để xếp lên giá sách sao cho các quyển sách cùng loại được xếp cạnh nhau G

Question

Toán Lớp 11: có 6 quyển sách toán ,5 quyển hóa ,3 quyển lí .hỏi có bn cách để xếp lên giá sách sao cho các quyển sách cùng loại được xếp cạnh nhau Giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 6 tháng 2022-06-20T04:25:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3110400
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phương pháp giải:
  + Buộc các loại sách thành 3 nhóm: Toán, Hoá, Lý
  + Tính số cách xếp 3 nhóm sách lên giá
  + số cách xếp các quyển sách = số cách xếp 3 nhóm nhân với từng hoán vị các loại sách trong nhóm.
   

  toan-lop-11-co-6-quyen-sach-toan-5-quyen-hoa-3-quyen-li-hoi-co-bn-cach-de-ep-len-gia-sach-sao-ch

 2. Giải đáp: Có 3110400 cách
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Xếp ba nhóm: 3! = 6 cách
  -Xếp các quyển sách Toán: 6! = 720 cách
  -Xếp các quyển sách Hoá: 5! = 120 cách
  -Xếp các quyển sách Lý: 3! = 6 cách
  => Số cách xếp tất cả sách thoả mãn yêu cầu: 6.720.120.6 = 3110400 cách
  #JeffNotJack
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )