Toán Lớp 11: Có 4 nam và 3 nữ hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp họ ngồi thành một hàng sao cho ngồi tùy ý

Question

Toán Lớp 11: Có 4 nam và 3 nữ hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp họ ngồi thành một hàng sao cho ngồi tùy ý, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 6 tháng 2022-06-20T09:11:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. #LC
    Có 4 nam và 3 nữ => có 7 người
    Để xếp họ vào 1 hàng tùy ý
    => Số cách xếp là hoán vị của 7 người: 7! = 5040(cách)
    Vậy, có 5040 cách xếp  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )