Toán Lớp 11: Chọn ngẫu nhiên ba số đôi một khác nhau từ tập hợp A={ 1,2,3…,20} .Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số tự nhiên li

Question

Toán Lớp 11: Chọn ngẫu nhiên ba số đôi một khác nhau từ tập hợp A={ 1,2,3…,20} .Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số tự nhiên liên tiếp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tháng 2022-12-21T14:39:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Xác suất cần tìm 68/95
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số cách chọn ba số đôi một khác  nhau từ A là : 20C3= 1140 cách 
  Số cách chọn ra ba số tự nhiên liên tiếp là 18 cách 
  Số cách chọn ra 3 số trong đó có 2 số tự nhiên liên tiếp là :
  17.2+17.16 =306 cách ( chộ đoạn này bạn chia trường hợp ra làm cũng được nhé)
  Xác suất cần tìm :
  (1140-18-306):1140=68/95

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )