Toán Lớp 11: cho tứ giác ABCD sao cho các cạnh đối công song song với nhau. Lấy một điểm s s không thuộc mặt phẳng (ABCD). Xác định giao tuyến của:

Question

Toán Lớp 11: cho tứ giác ABCD sao cho các cạnh đối công song song với nhau. Lấy một điểm s s không thuộc mặt phẳng (ABCD). Xác định giao tuyến của:
a,mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBD
b,mặt phẳng SAB và mặt phẳng SCD
c,mặt phẳng SAD và mặt phẳng SBC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-15T18:44:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A)
  Ta có: S ∈ (SAC) ∩ (SBD) (1)
  Trong (ABCD) gọi O = AC ∩ BD
  Có: O ∈ AC ⊂(SAC)
        O ∈ BD ⊂(SBD)   (2)
        O = AC ∩ BD
  Từ (1),(2) ⇒ (SAC) ∩ (SBD) = SO
  B) 
  Ta có: S ∈ (SAB) ∩ (SCD) (1)
  Trong (ABCD) gọi E = AB ∩ CD
  Có: E ∈ AB ⊂(SAB)
        E ∈ CD ⊂(SCD) (2)
        E = AB ∩ CD
  Từ (1),(2) ⇒ (SAB) ∩ (C) = SE
  C)
  Ta có:
  S ∈ (SAD) ∩ (SBC) (1)
  Trong (ABCD) gọi F = AD ∩ BC
  Có: F ∈ AD ⊂(SAD)
        F ∈ BC ⊂(SBC)   (2)
        F = AD ∩ BC
  Từ (1),(2) ⇒ (SAB) ∩ (C) = SF

  toan-lop-11-cho-tu-giac-abcd-sao-cho-cac-canh-doi-cong-song-song-voi-nhau-lay-mot-diem-s-s-khong

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )