Toán Lớp 11: Cho mình lời giải chi tiết nha Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?

Question

Toán Lớp 11: Cho mình lời giải chi tiết nha
Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 38 phút 2022-06-04T12:20:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử:
    $A^{4}_{7}$ = $\frac{7!}{(7 – 4)!}$ = 840

  2. Giải đáp:chỉnh hợp chập 4 của 7= 840
     
    Lời giải và giải thích chi tiết: ( áp dụng công thức t51/sgk11) :7!/(7-4)!=840   
                                        nếu cần bấm máy tính : 7 SHIFT X 4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )