Toán Lớp 11: Cho hình chóp SABCD , đáy ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm cạnh SA , SD

Question

Toán Lớp 11: Cho hình chóp SABCD , đáy ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm cạnh SA , SD .
a) Chứng minh mặt phẳng OMN song song với mặt phẳng SBC .
b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD .
c) Xác định giao điểm I của CM với mặt phẳng SBD., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 36 phút 2022-06-07T03:15:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Hình tự vẽ            }$

  $\text{a, Xét ΔSAD có MN là đường trung bình ⇒ MN//AD            }$

  $\text{    Mà AD//BC  ⇒ MN//BC   (1)        }$

  $\text{  Xét ΔSBD có NO là đường trung bình  ⇒  NO//SB     (2)     }$

  $\text{ Từ (1)(2) ⇒ (MNO) // (SBC)           }$

  $\text{b, Xét 2 mp (SAB) và (SCD), có:           }$

  $\text{  + S là điểm chung          }$

  $\text{  + AB // CD (vì ABCD là hbh)          }$

  $\text{ ⇒ (SAB) ∩ (SCD) = d đi qua S và d //AB//CD           }$

  $\text{c, Dễ thấy CM ⊂ (SAC)            }$

  $\text{Xét 2 mp (SAC) và (SBD), có: S và O là 2 đ’ chung            }$

  $\text{⇒  SO = (SAC) ∩ (SBD)  ⇒ SO vừa thuộc (SAC),vừa thuộc (SBD)         }$

  $\text{Gọi giao đ’ của SO và CM là K            }$

  $\text{Khi đó, K = CM ∩ (SBD)            }$

  $\text{ linhnguyen98586  chúc bạn học tốt        }$

 2. Mik rất cần ctlhn tại mik hay giải ở vở nên ít khi dc ctlhn lm T-T

   

  toan-lop-11-cho-hinh-chop-sabcd-day-abcd-la-hinh-binh-hanh-goi-o-la-giao-diem-cua-ac-va-bd-goi-m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )