Toán Lớp 11: Cho hình chóp SABCD, ABCD là hình bình hành M N P lần lượt là trung điểm AB CD SC. Tìm thiết diện của hchop bị cắt bởi MNP

Question

Toán Lớp 11: Cho hình chóp SABCD, ABCD là hình bình hành M N P lần lượt là trung điểm AB CD SC. Tìm thiết diện của hchop bị cắt bởi MNP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 6 tháng 2022-06-11T07:31:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn
  toan-lop-11-cho-hinh-chop-sabcd-abcd-la-hinh-binh-hanh-m-n-p-lan-luot-la-trung-diem-ab-cd-sc-tim

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $E$ là trung điểm $SB$
  Mà $P$ là trung điểm $SD$
  $\to PE$ là đường trung bình $\Delta SBC$
  $\to PE//BC$
  Mà $M, N$ là trung điểm $AB, CD$ và $ABCD$ là hình bình hành
  $\to MN//BC$
  $\to PE//MN\to E\in (MNP)$
  $\to $Thiết diện của hình chóp cắt bởi $MNP$ là $MNEP$ 
   

  toan-lop-11-cho-hinh-chop-sabcd-abcd-la-hinh-binh-hanh-m-n-p-lan-luot-la-trung-diem-ab-cd-sc-tim

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )