Toán Lớp 11: CHO HÌNH CHÓP S.ABCD CÓ ĐÁY LÀ HÌNH BÌNH HÀNH. 1.TÌM GIAO TUYẾN CẢU HAI MẶT PHẲNG (SAC) VÀ (SBD).

Question

Toán Lớp 11: CHO HÌNH CHÓP S.ABCD CÓ ĐÁY LÀ HÌNH BÌNH HÀNH.
1.TÌM GIAO TUYẾN CẢU HAI MẶT PHẲNG (SAC) VÀ (SBD)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-02-18T10:28:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $SO=(SAC)∩(SBD)$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Xét $(SAC)$ và $(SBD)$
  +) $S∈(SAC)∩(SBD)$ $(1)$
  +) Trong $(ABCD)$: $AC∩BD=\{O\}$
  Mà: $\begin{cases} O∈AC⊂(SAC)\\O∈BD⊂(SBD) \end{cases}$
  → $O∈(SAC)⊂(SBD)$ $(2)$
  Từ $(1)$ và $(2)$ ⇒ $SO=(SAC)∩(SBD)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )