Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABC,G là trọng tâm tam giác SAC.trên đoạn AB lấy điểm M sao cho MA=2MB.Chứng minh rằng GM//(SBC)

Question

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABC,G là trọng tâm tam giác SAC.trên đoạn AB lấy điểm M sao cho MA=2MB.Chứng minh rằng GM//(SBC), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tháng 2022-03-14T23:26:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải:
  Gọi $N$ là trung điểm $AC$
  $\Rightarrow AN = NC = \dfrac12AC$
  Trong $mp(ABC)$, kẻ $MK//BC$
  $\Rightarrow MK//(SBC)$
  Theo định lý $Thales$ ta được:
  $\dfrac{AK}{AC} = \dfrac{AM}{AB} = \dfrac23$
  $\Rightarrow AK = \dfrac23AC$
  Khi đó:
  $ NK = AK – AM = \dfrac23AC – \dfrac12AC = \dfrac16AC = \dfrac13NC$
  Theo tính chất trọng tâm, ta có:
  $NG = \dfrac13NS$
  Do đó:
  $\dfrac{NG}{NS} = \dfrac{NK}{NC} = \dfrac13$
  $\Rightarrow GK//SC$ (định lý $Thales$ đảo)
  $\Rightarrow GK//(SBC)$
  Ta được:
  $\begin{cases}MK//(SBC)\\GK//(SBC)\end{cases}$
  $\Rightarrow (MGK)//(SBC)$
  mà $GM\subset (MGK)$
  nên $GM//(SBC)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )