Toán Lớp 11: Cho đường thẳng d : 2x − 3y +1 = 0 và vectơ a = (−3;−1). Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến a

Question

Toán Lớp 11: Cho đường thẳng
d : 2x − 3y +1 = 0 và vectơ a = (−3;−1). Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-21T07:44:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $-2x’+3y’-2=0$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi $M(x;y)\in (d)$ thì ảnh của điểm $M$ là $M’ (‘x;y’)\in (d’)$
  $(d’):$ là ảnh của phép tịnh tiến của đường thẳng $(d)$ qua $\vec{a}$
  $\begin{cases}x’=x-3\\y’=y-1\end{cases}$
  $\begin{cases}x=-x-3\\y=-y’-1\end{cases}$’
  Thay vào đường thẳng $(d)$ ta có :
  $2(-x’-3)-3(-y’-1)+1=0$
  $-2x’-6+3y’+3+1=0$
  $-2x’+3y’-2=0$
  Vậy ảnh của đường thẳng $(d)$ qua phép tịnh tiến $\vec{a}$ là $-2x’+3y’-2=0$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )