Toán Lớp 11: Cho cấp số cộng u(n) có công sai d và gọi Sn là tổng của n số hạng đầu tiên. Hãy chọn hệ thức sai trong các hệ thức sau. A. u3 + u8 =

Question

Toán Lớp 11: Cho cấp số cộng u(n) có công sai d và gọi Sn là tổng của n số hạng đầu tiên. Hãy chọn hệ thức sai trong các hệ thức sau.
A. u3 + u8 = u5 + u6
B. u5 + u9 = 2u7
C. u4.u9 = $u_{6}$ ²
D. S3 + S5 = 2$S_{4}$ +d, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tuần 2022-06-15T05:01:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. C ban oi
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )