Toán Lớp 11: Cho cấp số cộng $u_{4}$ và $d=-5$. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng A. $S_{100}=243500$ B. $x_{100}=-24350$ C. $x

Question

Toán Lớp 11: Cho cấp số cộng $u_{4}$ và $d=-5$. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng
A. $S_{100}=243500$
B. $x_{100}=-24350$
C. $x_{100}=-24600$
D. $x_{100}=24600$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-11T12:52:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Dãy số $(u_n)$ là một cấp số cộng với $u_1=4$ và công sai $d=-5$

  Tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:

  $\begin{array}{l}
  {S_{100}} = \dfrac{{\left[ {2{u_1} + \left( {n – 1} \right)d} \right]n}}{2}\\
   = \dfrac{{\left( {2.4 – 5.99} \right)100}}{2} =  – 24350\\
   \to B
  \end{array}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )