Toán Lớp 11: Cho các số 0123456789 Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau

Question

Toán Lớp 11: Cho các số 0123456789 Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 19 phút 2022-06-15T03:31:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   2240

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  toan-lop-11-cho-cac-so-0123456789-co-bao-nhieu-so-tu-nhien-le-gom-4-chu-so-khac-nhau

 2.  Gọi số cần tìm là \overline{abcd} ta có :

   a : Có 9 cách chọn (Bỏ số 0)

   b : Có 9 cách chọn (Trừ một số vừa chọn ở a)

   c : Có 8 cách chọn (Trừ hai số chọn ở a và b)

   d : Có 5 cách chọn ( Vì có năm số lẻ )

  Lập được số số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau là : 9.9.8.5=3240 ( số )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )