Toán Lớp 11: Cho a+b=c+d . cmr : D= a ² +b ² +ab ≥ 3cd

Question

Toán Lớp 11: Cho a+b=c+d . cmr : D= a ² +b ² +ab ≥ 3cd, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-11-24T00:35:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt a=c+x ⇒b= d-x 
  Ta có : D= a ² +b ² +ab 
               = (c+x)² +(d-x)² +(c+x)(d-x)
               = c² +d² +x² +cd + cx- dc 
               = (c-d+x/2 )² +3x²/4 +3cd ≥ 3cd
  Dấu ” =” xảy ra ⇔ a=b=c=d

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt a=c+x 
  ⇒b= d-x 
  Ta có : 
  D= a ² +b ² +ab 
    = (c+x)² +(d-x)² +(c+x)(d-x)
      = c² +d² +x² +cd + cx- dc 
       = (c-d+x/2 )² +3x²/4 +3cd ≥ 3cd
  Dấu ” =” xảy ra ⇔ a=b=c=d

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )