Toán Lớp 11: Bạn An có 5 viên bi đỏ , 6 viên bi xanh. Có bso nhiêu cách để An chọn được 3 quả cùng màu?

Question

Toán Lớp 11: Bạn An có 5 viên bi đỏ , 6 viên bi xanh. Có bso nhiêu cách để An chọn được 3 quả cùng màu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 4 ngày 2022-06-19T01:59:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     30
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Có\ 2\ TH\ xảy\ ra:\\ TH1:\ 3\ viên\ bi\ đều\ màu\ đỏ\ thì\ có:\ C_{5}^{3} =10( cách\ chọn)\\ TH2:\ 3\ viên\ bi\ đều\ màu\ xanh\ thì\ có:\ C_{6}^{3} =20( cách\ chọn)\\ \Leftrightarrow Số\ cách\ chọn\ 3\ viên\ bi\ cùng\ màu\ là:\\ 10+20=30( cách) \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )