Toán Lớp 10: Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: a) H = {x ∈ R| $x^{2}$ + x + 3 = 0} b) I = {x ∈ Q|x= $\frac{1}{2^a}$; x ≤ $\f

Question

Toán Lớp 10: Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a) H = {x ∈ R| $x^{2}$ + x + 3 = 0}
b) I = {x ∈ Q|x= $\frac{1}{2^a}$; x ≤ $\frac{1}{32}$; a ∈ N
Mn làm giúp mình 2 câu này nha, nhớ ghi rõ các bước giải ra nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 36 phút 2022-06-04T16:41:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $a)H=\varnothing\\ b)I=\left\{1;\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{8};\dfrac{1}{16};\dfrac{1}{32}\right\}.$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $a)H=\{x \in \mathbb{R}|x^2+x+3=0\}\\ x^2+x+3=0\\ \Leftrightarrow x^2+x+\dfrac{1}{4}+\dfrac{11}{4}=0\\ \Leftrightarrow \left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{11}{4}=0\text{(Vô nghiệm)}\\ \Rightarrow H=\varnothing\\ b)I=\left\{x \in \mathbb{Q} \Bigg| x=\dfrac{1}{2^a}; x \ge \dfrac{1}{32}; a \in \mathbb{N}\right\}\\ x \le \dfrac{1}{32}\\ \Leftrightarrow \dfrac{1}{2^a} \ge \dfrac{1}{32}\\ \Leftrightarrow 2^a \le 32\\ \Leftrightarrow a \le 5\\ a \in \mathbb{N} \Rightarrow a \in \{0;1;2;3;4;5\}\\ \Rightarrow I=\left\{1;\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{8};\dfrac{1}{16};\dfrac{1}{32}\right\}.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )