Toán Lớp 10: ttrong mặt phẳng oxy cho a (1;-1) b (7; -2) độ dài vecto ab = ?

Question

Toán Lớp 10: ttrong mặt phẳng oxy cho a (1;-1) b (7; -2) độ dài vecto ab = ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tháng 2022-03-14T23:12:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài làm:
  A=(1;-1)
  B=(7;-2)
  —>
  AB=(7-1;-2-(-1))
  =(6;-1)
  |AB|= cân bât 6^2+(-1)^2= cân bât 37.

 2. Giải đáp: \sqrt{37}

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A = ( 1 ; -1 )
  B = ( 7 ; -2 )

  vec{AB} = ( 7 – 1 ; -2 – ( -1 ) ) = ( 6 ; -1 )

  | vec{AB} | = \sqrt{6^2 + ( -1 )^2 } = \sqrt{37}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )