Toán Lớp 10: Trong mặt phẳng xoy cho hai điểm Ạ(-1;-3) B(2;-4) tìm tòa độ điểm c trên ox sao cho tam giác ABC vuông tại B

Question

Toán Lớp 10: Trong mặt phẳng xoy cho hai điểm Ạ(-1;-3) B(2;-4) tìm tòa độ điểm c trên ox sao cho tam giác ABC vuông tại B, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 giờ 2022-06-15T07:43:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi tọa độ C(x;0)

  vectoBA=(-3;1)

  vectoBC=(x-2;-4)

  Ta có tam giác ABC vuông tại B

  =>vectoBA.vecto BC=0

  <=>-3.(x-2)+1.(-4)=0

  <=>-3x+6-4=0

  <=> -3x=-2

  <=> x=2/3

  Vậy toạn độ C(2/3;0) 

  mấy cái vecto bn viết dấu vecto lên nha :<<

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )