Toán Lớp 10: trong mặt phẳng oxy cho a=(2;-1) b=1;4, tích vô hướng của 2 vecto ab là ab=-2 ab=-1 ab=2 ab=1

Question

Toán Lớp 10: trong mặt phẳng oxy cho a=(2;-1) b=1;4, tích vô hướng của 2 vecto ab là
ab=-2
ab=-1
ab=2
ab=1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tháng 2022-03-14T15:27:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

   \veca=(2; -1)

   \vecb=(1; 4)

  \veca.\vecb=2.1+(-1).4=-2

   -> Chọn A

 2. Giải đáp: A

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  vec{a} = ( 2 ; -1 )
  vec{b} = ( 1 ; 4 )

  vec{a} . vec{b} = 2 . 1 + ( -1 ) . 4  = 2 + -4 = -2

  Giải đáp A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )