Toán Lớp 10: tổng các nghiệm của pt x+1/x+3 = 1 chia /x-1/ =? a1 b4 c=4 d-1

Question

Toán Lớp 10: tổng các nghiệm của pt x+1/x+3 = 1 chia /x-1/ =?
a1
b4
c=4
d-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tháng 2022-03-14T05:13:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\frac{x+1}{x+3}$= $\frac{1}{x-1}$ (ĐK: x khác 1,-3)

  ⇔(x+1)(x-1)=x+3

  ⇔x²-1=x+3

  ⇔x²-x-4=0

  => Pt có 2 nghiệm pb

  => Tổng các nghiệm là -b/a=1

  => A.1

 2. Giải đáp: A

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  \frac{x +1 }{ x +3 } = \frac{1}{x – 1 } (**)

  ĐKXĐ : $\begin{cases} x+3\ne0\\x-1\ne0\\ \end{cases}$<=>$\begin{cases} x\ne-3\\x\ne1 \end{cases}$

  (**) => ( x + 1 )(x -1 ) = 1(x+3)

  <=> x^2-x +x -1 = x + 3

  <=> x^2 -x +x -x -1 – 3 = 0

  <=> x^2 -x -4 = 0

  $\left[\begin{matrix} x=\frac{1+\sqrt{17}}{2}(Nhận)\\ x=\frac{1-\sqrt{17}}{2}(Nhận)\end{matrix}\right.$

  Vậy S = { \frac{1+\sqrt{17}}{2} ; \frac{1-\sqrt{17}}{2}  }

  Tổng hai nghiệm là : \frac{1+\sqrt{17}}{2} + \frac{1-\sqrt{17}}{2} = 1

  Giải đáp A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )