Toán Lớp 10: tính 5*cos(x)^2 + 2*sin(x)^2 , cos(x) = 1 /2

Question

Toán Lớp 10: tính 5*cos(x)^2 + 2*sin(x)^2 , cos(x) = 1 /2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 3 tuần 2022-06-04T11:46:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  ( sinx/2 + cosx/2 )^2 + căn3 cosx =2
  <=> 1+ sinx + căn 3 cosx= 2
  <=> sinx + căn 3 cosx =1
  <=> 1/2 sinx + căn 3/2 cosx =1/2
  <=> cos pi/3 . sinx + sinx pi/3 . cosx =1/2
  <=> sin( x+ pi/3) = 1/2
  => có 2 nghiệm
  x+ pi/3 = pi/6 + k2pi
  x + pi/3 = 5pi/6 + k2pi ( giải ra x là xong)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (sin(x/2) + cos(x/2))^2 2 + Căn3.cosx = 2
  <=> 1 + 2.sin(x/2).cos(x/2) + căn3.cosx = 2
  <=> sinx + căn3.cosx = 1
  <=> 1/2sinx + căn3/2.cosx = 1/2 (chia cả 2 vế cho 2)
  <=> cos(x – π/6) = 1/2 = cos(π/3)
  <=> x – π/6 = π/3 + kπ
  <=> x = π/2 + kπ
  XIN HAY NHẤT CẦN LẮM BẠN ƠI!!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )