Toán Lớp 10: Tìm tập xác đinh của hàm số y=(x-1)/(x^2-x+3)

Question

Toán Lớp 10: Tìm tập xác đinh của hàm số y=(x-1)/(x^2-x+3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 42 phút 2022-06-17T02:38:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $D=\mathbb{R}.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y=\dfrac{x-1}{x^2-x+3}$
  $x^2-x+3=x^2-x+\dfrac{1}{4}+\dfrac{11}{4}=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{11}{4}>0 \ \forall \ x$
  $\Rightarrow $Hàm số xác định với mọi $x$
  $\Rightarrow \text{TXĐ: }D=\mathbb{R}.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )