Toán Lớp 10: Tìm tập xác định của hàm số 2x+1/x³-3x+2 Giúp mình với ❤❤

Question

Toán Lớp 10: Tìm tập xác định của hàm số
2x+1/x³-3x+2
Giúp mình với ❤❤, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 6 tháng 2022-06-19T05:13:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
     $f(x)=y=\dfrac{2x+1}{x^3-3x+2}$ 
  – Hàm số xác định khi và chỉ khi:
  $x^3-3x+2\neq0\\⇔x^3-4x+x+2\neq0\\⇔x(x^2-4)+x+2\neq0\\⇔x[(x-2)(x+2)]+x+2\neq0\\⇔(x+2)[x(x-2)+1]\neq0\\⇔(x+2)(x-1)^2\neq0\\⇔\left \{\matrix {{x+2\neq0} \hfill\cr {(x-1)^2\neq0}} \right.⇔\left \{\matrix {{x+2\neq0} \hfill\cr {x-1\neq0}} \right.⇔\left \{\matrix {{x\neq-2} \hfill\cr {x\neq1}} \right.$ 
    Vậy TXĐ của hàm số là D=RR\\{-2;1}
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\textit{Hs xác định khi :}\\x^3-3x+2\neq0⇔x^3-4x+x+2\neq0\\⇔(x+2)[x(x-2)+1]\neq0\\⇔(x+2)(x-1)^2\neq0\\⇔x+2\neq0\text{ và }(x-1)^2\neq0\\⇔x+2\neq0\text{ và }x-1\neq0\\⇔x\neq-2\text{ và }x\neq1\\\text{Vậy }\mathbb{TXD} : \mathbb{D}=\mathbb{R}\text{ \ }\{-2;1\}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )