Toán Lớp 10: tìm số nguyên n biết n+4 chia hết cho n+1

Question

Toán Lớp 10: tìm số nguyên n biết n+4 chia hết cho n+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 5 tháng 2022-05-01T03:40:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  n\in {-4;-2;0;2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \qquad (n+4)\ \vdots\ (n+1)
  =>(n+1+3) \ \vdots\ (n+1)
  Vì (n+1)\ \vdots\ (n+1)
  =>3\ \vdots\ (n+1)
  =>n+1\in Ư(3)={-3;-1;1;3}
  =>n\in {-4;-2;0;2}
  Vậy n\in {-4;-2;0;2} thì n+4 chia hết cho n+1

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có : n+4 $\vdots$ n+1
  ⇒ n+1+3 $\vdots$ n+1
  Vì n +1 $\vdots$ n+1
  ⇒ 3 $\vdots$ n+1
  ⇒ n+1 $\in$ Ư(3) = { ± 1 ; ± 3}
  ⇒ n $\in$ { 0 ; -2 ; 2 ; -4}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )