Toán Lớp 10: Tìm phương trình đường thẳng d có phương trình y = ax + b, biết đường thẳng qua hai điểm A(−1; 3) và B(3; 2).

Question

Toán Lớp 10: Tìm phương trình đường thẳng d có phương trình y = ax + b, biết đường thẳng qua hai điểm A(−1; 3) và B(3; 2)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tuần 2022-06-11T18:49:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y=ax+b$
  Thay $A(−1; 3)$ vào $y$
  $⇒3=a.(-1)+b$
  $⇒-a+b = 3⇒b = 3 +a$       $(1)$
  Thay $B(3; 2)$ vào $y$
  $⇒2=a.3+b$
  $⇒3a+b = 2$       $(2)$
  Thay $(1)$ vào $(2)$ ta có
  $3a+(3+a)=2$
  $⇒3a+3+a=2$
  $⇒4a+3=2$
  $⇒4a=-1$
  $⇒a=\frac{-1}{4} $
  $⇒b=\frac{11}{4} $
  $⇒y=\frac{-1}{4}a+\frac{11}{4} $

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )